Cena:
1000,-/hod
50,-/km

Práce do 1 hodiny: 1500,-.

Při delší zakázce cena dohodou.